X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شعرا و نویسندگان ایل اینانلو

یاشاسون اینانلو ائلی

یاشاسون اینانلو ائلی

آدیم دئر خرم و فامیلیم احسان               اینانلو ائلیندان طایفا میز چایان

یازیدم اینانلو در گذری زمان                     شاعر و یازاندان وئردیم من نشان

خواهش بودئر سیزدن عزیز هم زبان        ائل و طایفا یوزدان یازین قارداش جان

  

 

                                       ایلبان

ایـل اینــانلو کـه بـــس آزاده اســت            نام یـک قـوم غــریـب افتـاده اسـت

سـرگذشتـی که نشـستـه در غــروب           می هراسم گم شـود در این رســوب

تا که دسـت ماسـت در دسـت قلــم            نام ایـل اســت بر فــراز ایـن علــم

واژه ی "اینان" به معنی "باور" اسـت           یعنـی ایــمان در دلـی پهناور اسـت

"لو" به پسوندش نشان صاحـب است          مـهر ایـزد را بـه نیـکی راغب اسـت

چون هزاران ساله ای با قدمـت اسـت          رنج خاطـر برده ای از خدمـت است

خدمـت ایـــــران میــان جنگـــها                   در دل تـاریـــخ و ایــن نیــرنگـها

جانـسـپارانــی که سـرهـــا داده اند             بــا وجـــود ظلــم هــا آزاده انــد

نام صولـت ها* بمانده است یادگــار              در میــان خیل ایـن صـدها هــزار

او که در جنـگ و سـتیز با دشـمنان              نام نامیـش بمانـده اسـت همچنان

مـرد مـردانی کــه غـیرت داشــتند                در دل تاریــخ حــیرت کاشــتـند

صحنه ی پیـکار و جنگ چالدران                    ثبت شـد در ذهـن تاریــخ جـهان

در قــره باغ هـم همــاوردی نبــود                 چــون که ایـنانلـو نبردی آزمــود

رادمــردانش هنــوز در یادهاســت                 قصه ی داد است که در بیدادهاست

هرکجــا ایــران به درد و رنـج بـود                  ایــل اینــانلو مثـال گنــج بـــود

مردمــانی اهل کــوچ و اهــل درد                  اهـل صـلح و سازش و اهـل نبـرد

از شمال و غرب و شرق و تا جنوب                ردّی از این ایل ماندست خوب خوب

از رحیـل و رنــج هـا و رزمشــان                    از امـیــد و گنـجــها و بـزمشــان

نای چوپانان هنوز در گوش هست                 بیشه زار گویی هنوز مدهوش هست

دشت ها در بند موج گله هاسـت                 اسـبها در پایکــوب غلـه هاســت

کـــوچ تا دامــان ســبز انتــظار                      گامــهایـی ســـاده امـا برقــــرار

ردّپــای کوچ برجــا مانده اســت                    بس حدیث و قصه ها را خوانده است

من هم از این های و هوی روزگـار                 در دل ایــن فصــل هـای بیــقرار 

عابــری از ایــن عبــور ســاده ام                   اهـــل این ایـــل غریـب افتاده ام

 

 

سروده ی مهندس حمیدرضا احسانی اینانلو متخلص به عابر

*منظور صولت اینانلو ایلخان ایل اینانلو حاکم قره باغ و فرمانده ی قشون عشایر اینانلو در زمان شاه اسماعیل صفوی است که در حمله ی قشون عثمانی به قره باغ سرکرده ی اینانلوها بود و موجب شکست لشکر عظیم عثمانی و عقب نشینی آنها گردید.

       **اشاره به جنگ چالدران دارد که اینانلوها در این جنگ نقش آفرین بوده اند و در جناح جنوب به فرماندهی داودخان اینانلو تا آخرین نفس با عثمانیان جنگیدند به طوری که "اشتاینمتز" و "جان بارک" نویسندگان اروپایی در کتاب "شاه جنگ ایرانیان در چالدران" چنین روایت کرده اند: آنان در جناح جنوب ایرانیان چنان جنگ کردند و استقامت به خرج دادند که از فرط وحشت موی بر سر کودکان سفید می شد.
سروده هایی از خرم احسانی اینانلو


عجبت لمن ایقن  بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن و عجبت لمن...""

 

                             امام صادق دن دئدئم روایت

 

طائری بیردیرهربی کسه پناه دئر                        صریخ مستصرخین دئیه ن شاد اولار

لم یلد لم یولد بیرجه خدادئر                              کفوا  احدی بیلن شاداولار  

کیمسه بیلسه صمد اودئر بی نیاز                      بوین اگمز بوخلقه ایسته مز نیاز

اوکی بیلسه طائری بیلر هامی راز                      گناه پنهان ائدن نه دن شاداولار   

اوکی گورار بودنیانی فانی دئر                            شاد لیق نه دن غم ییماغی هانی ِدِیر        

اوکی یقین ائدر قالان طائری دیر                         دوورد گون دئرلیق ایچون نه دن شاد اولار

غملی اولماز گرتانیسا خدانی                            اوکه ئولن گورار شاهی گدانی                

 شادلیق گونلریاد دان سالماز خدانی                   معتقدباایمان اولان شاد اولار                  

طائری اوزو منادی بو ندا دئر                                ادعونی استجب لکم خدا دئر

اونون یادی هامی درده شفا دئر                          طائری آدی درمان بیلن شاد اولار

اوکی یقین اِئِدر قضا قدر وار                                بومحزون اولدیگینان نه ثمر وار

عجب واریم اوکه بیلر ئولوم وار                             دُورد گون دئرلیق ایچون نه دن شاد اولار

اوکی یقین ائدر دنیا گیچندئر                               خرمنی عمرینی اجل بیچن دئر

نچون بو دنیایا تکیه ائدن دئر                                نیه غمگین اولار نه دن شاد اولار

بو قاپو ده ئیل ناامید لیگ قاپوسی                        ناامید لیگ بو قاپودان گناه دئر

او رازقی وارلی دئر هم گدا دئر                            بوقاپویا اُوز گه تیرن شاداولار              

امامی صادق دن دئدیم روایت                             بو الکن دیلی نن ائتدیم حکایت

جزا گونی اوندن ایستم شفاعت                          بو عترته خادم اولان شاد اولار

خرم اگر یوز مینگ گناه ائتمیشا نگ                      هامی عمرین شیطان یولون گئتمیشا نگ

سن کی طائری تواب رحیم بیلمیشا نگ                عفوی چوخ دئر اوره گ اوندن شاد اولار